skanderborg pigekor

Pigekoret

Skanderborg Pigekor er et ambitiøst kor for sangerinder i gymnasiealderen og opefter. Der synges 4-stemmige satser – alt fra pop til klassisk musik. 

Ungdomskoret

Kulturskolens Ungdomskor er for drenge og piger i 6.-9. klasse. Repertoiret spænder fra danske sange til klassisk, og fra gospel til musicals og pop

Juniorkoret

Kulturskolens juniorkor er for piger og drenge i 4.-6. klasse. Juniorkoret synger både kendte og ikke så kendte sange i to-stemmige arrangementer. 

Spirekoret

Spirekoret er sammensat af drenge og piger fra 2. og 3. klasse. Koret er et samarbejde mellem Morten Børup Skolen og Kulturskolen.

Vi er frivillige forældre, der driver Foreningen af Skanderborg børne- og ungdomskor. Vi faciliterer det, der sker rundt om den ugentlige sangundervisning. 

Det er f.eks: koncerter og events, kordage, konkurrencer og rejseaktivitet. Vi sørger for koruniformer, mikrofoner, højtalere og klaver til koncerter. Vi lejer lys, lyd, podier, koncertsale og hyrer en lydmand og vi står for sociale aktiviteter som julebingo og kor-hyggedage. For at være med til disse arrangementer, skal dit barn være medlem af korforeningen

Kommende arrangementer: 

Foreningen af Skanderborg Børne og Ungdoms kor indkalder til 

Ordinær General forsamling

Mandag d 18/3. 2024  kl.18:30  i kulturskolens sal,

Søtoften 2 ,8660 Skanderborg (ved siden af Netto)

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse .

info@skanderborg.dk

Venlig hilsen nuværende bestyrelse , håber I møder talstærkt op

 

Den ugentlige korundervisning i de fire kor varetages i forskelligt regi, men for alle gælder det, at det er Foreningen af Skanderborg børne- og ungdomskor, der faciliterer alt det, der sker rundt om den ugentlige sangundervisning. Fx: 

 • Koncerter og events
 • Løn til dirigent og pianist ved koncerter
 • Kordage, konkurrencer og rejseaktivitet
 • Koruniformer, mikrofoner, højtalere, klaver etc.
 • Leje af lys, lyd, podier, koncertsale, lydmand etc.
 • Sociale aktiviteter som julebingo og kor-hyggedage
 • Koordinering af aktiviteter for medlemmer og forældre
 • Lydfiler til at øve efter (en fordel for de, der ikke læser noder)

Kort sagt: Uden korforening, ingen arrangementer for korene! Derfor: Meld dig ind allerede i dag!

 

Foreningen af Skanderborg børne- og ungdomskor faciliterer disse fire kors koncerter og events:

  Vil du synge med til koncerter og arrangementer skal du være med i korforeningen. Tilmeld dig her

  At have et barn, der synger i et af korene, kræver ikke bare noget af dit barn – vi har også brug for din hjælp såvel praktisk som økonomisk for at kunne afvikle børnenes arrangementer og drive den forening, der står bag korene. Uden korfamiliernes hjælp ville der ikke være nogle koraktiviteter udenfor den ugentlige sangundervisning!

  Hvad indebærer det at have et barn, der synger i kor?

  • Dit barn skal møde stabilt til korøvning – der sker udvikling og finpudsning af indstuderingen fra gang til gang, som han eller hun ikke bør gå glip af.
  • Op til koncerter øves der ofte ekstra intenst, og deltagelse i forberedelserne er vigtige for resten af korkammeraterne og barnet selv. Især op til de store  musikkonkurrencer og koncerter vil I opleve, at der skal afsættes meget tid i weekends for at få det bedste resultat i hus.
  • Dit barn skal optræde med koret uden for skoletiden. Dels ved de traditionelle koncerter og forestillinger, dels ved mere spontant arrangerede optrædender f.eks. på plejehjem, koncerter med gæstesolister, ved afgangsfester og lignende.
  • Du selv bliver bedt om at bidrage med frivillig arbejdskraft, fordi bestyrelsen ikke kan overkomme alle praktiske opgaver selv under de store arrangementer. Som regel er der tale om opgaver, der kan varetages inden for ½-2 timer.
  • Du vil blive bedt om at bidrage økonomisk, f.eks. ved at betale entré til dit barns koncerter. Det skyldes at kontingentet, du betaler, ikke dækker alle udgifter. ALLE udgifter skal foreningen selv finde midler til så vi kan betale dirigent honorar, mikrofoner, pianist, leje af koncertsale, transport og give børnene uniformer og fortjent forkælelse som is og sodavand efter en stor koncert. Er du interesseret i at støtte os enten økonomisk eller på andre måder, så skriv til foreningens bestyrelse på info@skanderborgkor.dk.

  Der er mulighed for at indtræde i bestyrelsesarbejdet, hvor du får mulighed for at følge korene tæt og sætte dit egen præg på, hvordan de skal udvikle sig.

  Velkommen til Foreningen af Skanderborg børne- og ungdomskor!

  PS: Du kan også følge os på facebook.