Tilmelding

Du melder dig ind i Foreningen af Skanderborg børne- og ungdomskor ved at sende kr. 100 til foreningen via mobile pay til 60210 skriv elevens navn og klasse i kommentarfeltet.

Selve undervisningen tilmeldes:

Spirerkor sker ved at melde sig til kor i understøttende undervisning pt. kun muligt på Morten Børupskolen

Musicalkor sker tilmeldingen på Skanderborg Kulturskoles hjemmesiden  www.skanderborgkulturskole.dk  under fanebladet “Tilmelding”.

Ungdomskor sker tilmeldingen på Skanderborg Kulturskoles hjemmesiden  www.skanderborgkulturskole.dk under fanebladet “Tilmelding”.

Pigekor sker tilmeldingen via ungdomsskolens hjemmeside www.skanderborg-ungdomsskole.dk

Tilmelding skal ske senest 1. september.