Ordinær generalforsamling

Hvert år er der generalforsamling i foreningen Skanderborg Børne- og Ungdomskor

Alle medlemmer af Spirekoret, Juniorkoret, Ungdomskoret og Pigekoret er velkomne til mødet. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 14 år, samt forældre til medlemmer under 18 år.

 

 *Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse til foreningens formand, på info@skanderborgkor.dk.

Vi søger flere forældre til bestyrelsen, da en stor del af den nuværende bestyrelse er forældre til overbygningselever, som snart stopper i korene.

Vil du høre mere om bestyrelsesarbejdet svarer vi gerne på spørgsmål på generalforsamlingen