Referat af bestyrelsesmøde i foreningen Morten Børup Koret, mandag d. 27. marts 2017 kl. 17.00 i SFO-lokalerne

Deltagere: Charlotte Brorsen, Ulla Fløe Chemnitz, Alice Vestergaard, Inger Aaby, Karin Dalberg, Charlotte T. Poulsen, Jette Løkke Pedersen (ref).

Ad 1. Forberedelse af generalforsamling
Følgende er på valg i bestyrelsen:
Charlotte Brorson – ønsker ikke genvalg, men gerne post som suppleant og specifikke ansvarsområder i løbet af året.
Inger Aaby – modtager genvalg.
Alice Vestergaard – modtager genvalg.

Jette Løkke Pedersen og Dorthe Strandbygaard er ikke på valg før 2018.

Alle suppleantposter er på valg:
Ulla Fløe Chemnitz – modtager genvalg som suppleant
Karin Dalberg – ønsker ikke genvalg
Charlotte T. Poulsen – modtager gerne genvalg

Revisor og revisorsuppleant modtager begge genvalg.

Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen 2 uger inden generalforsamlingen udover det forslag, bestyrelsen har stillet.

Ad 2. Siden sidst
Indstuderingen af musicalen skrider planmæssigt frem. Der blev fastsat pris på kr. 40 for voksne og 20 kr. for børn, der overværer aftenforestillinger uden for skoletiden. Forestillingerne placeres 1. og 2. uge af juni. Informationer lægges på hjemmesiden snarest.

Koncertkoret gennemfører korrejse og konkurrencedeltagelse i Budapest i påskeferien. Sidste forberedelser ved at være aktuelle, og varetages med Alice og Charlotte B. som primus motorer.

Ad 3. Status for drøftelser med MB Skolen om tættere samarbejde
Der er ingen klare, officielle udmeldinger fra skolen om samarbejde vedrørende musicalkor og koncertkor. Derimod forventer skolen, at Spirekoret fortsætter som del af tilbud om korundervisning i næste skoleår.

Ad 4. Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen i dag mandag den 27. marts.
1