Referat af ordinær generalforsamling

  Referat af ordinær generalforsamling i foreningen for Skanderborg Børne- og Ungdomskor den 11. marts kl. 17:15-18:00                 i Kulturskolens lokaler på Søtoften. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3....

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag den 26. juni 2018

Referat for bestyrelsesmøde i Foreningen Skanderborg Børne og Ungdomskor, tirsdag den 26. juni 2018 kl. 18.30 hos Alice Vestergaard. Deltagere Charlotte Poulsen, Jette Løkke Pedersen, Inger Aaby, Rikke Hougaard, Dorte Klemmensen, Lilli Nielsen, Alice Vestergaard,...

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 22. maj 2018

Tilstede er Charlotte Poulsen, Jette Løkke Pedersen, Inger Aaby, Dorthe Strandbygård, Rikke Hougaard, Dorte Klemmensen, Lilli Nielsen og Alice Vestergaard. Dagsorden: 1. Velkommen til de nye 2. Økonomi 3. Indmeldelse til næste år. Bedre system (nemtilmeld måske?) 4....
Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling i Skanderborg Børne- og Ungdomskor mandag den 12. marts 2018 Fremmødte:  Alice Vestergaard, Inger Aaby, Charlotte Poulsen, Jette Løkke Pedersen (ref).   Valg af dirigent og referent Charlotte Poulsen blev valgt til dirigent....

Referat af bestyrelsesmøde 5. februar

Referat af bestyrelsesmøde i foreningen Skanderborg Børne- og Ungdomskor, mandag d. 5. februar 2018 Deltagere: Alice Vestergaard, Charlotte Brorsen, Charlotte Poulsen, Dorthe Strandbygård, Jette Løkke Pedersen (ref).   Ad pkt. 1 Nyt logo Det reviderede forslag...