Korforeningensfolder

Vil du synge til koncerter og deltage i fede sociale arrangementer?
Den ugentlige korundervisning i de fire kor varetages i forskelligt regi, men for alle gælder det, at det er Foreningen af Skanderborg børne- og ungdomskor, der faciliterer alt det, der sker rundt om den ugentlige sangundervisning. Fx:
• Koncerter og musicalforestillinger
• Løn til dirigent og pianist ved koncerter
• Kordage, konkurrencer og rejseaktivitet
• Koruniform, musicalkostume, kulisser, mikrofoner, højtalere, klaver etc.
• Leje af lys, lyd, podier, koncertsale, lydmand etc.
• Sociale aktiviteter som julebingo og kor-hyggedage
• Kommunikation og koordinering af aktiviteter for medlemmer og forældre
• Lydfiler til at øve efter (en fordel for de, der ikke læser noder)

Kort sagt: Uden korforening, ingen arrangementer for korene! Derfor: Meld dig ind allerede i dag!

HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF KORFORENINGEN? Det koster kun 100 kr. om året at blive medlem og du kan melde dig ind ved at indbetale de 100 kr. på MobilePay nr: 60210 – husk at skrive dit (altså kordeltagerens) navn og klasse! Tilmelding til selve korundervisningen foregår henholdsvis på Morten Børup Skolen, Kulturskolen og Ungdomsskolen.

FØLG OS GERNE PÅ FACEBOOK: Korforeningen: www.facebook.com/Skanderborgborneogungdomskor Skanderborg Ungdomskor: www.facebook.com/SkanderborgUngdomskor Skanderborg Pigekor: www.facebook.com/skanderborgpigekor

Hvad får du som medlem af korforeningen?
Som medlem af foreningen får du mulighed for at deltage i en palet af aktiviteter og koncerter som foreningen faciliterer og arrangerer:
Spirekoret (2.-3. klasse): • Oktober: Efterårskoncert for alle kor i foreningen • December: Luciafest i Kulturhuset og Juleafslutning • Marts: Fælles kommunal kordag (også for ikke-medlemmer) • Maj: Sløngeldag og Fribillet til årets musical • Juni: Rekrutteringskoncert for de kommende Spirer
Musicalkoret (4.- 6. klasse): • Oktober: Efterårskoncert for alle kor i foreningen, Halloween på Sct. Georgsgården • December: Luciafest i Kulturhuset, Julebanko, Audition og rollefordeling • Februar til Maj: brobygning med Ungdomskoret, øvning • Maj: musical! (øveweekend og 3 dage med forestillinger) • Juni: Optræder ved sommerfesten på Sct. Georgsgården, Sommerafslutning
Ungdomskoret (6.-9. klasse): • Oktober: Efterårskoncert for alle kor i foreningen • December: Luciafest i Kulturhuset, Julebanko, Julekoncerter i kirker, Sølund, plejehjem • Februar – Maj: brobygning med musical • April: Stjernedrys koncert • Maj: korrejse til Sverige i Kr. Himmelfartsferien med Pigekoret (andre år er turen gået til Kina, USA og Tyskland). Foreningen koordinerer rejsen og sender 2 best. medl. med • Juni – Brobygningskoncert med andre kor, Sommerafslutning • August: Søndagskoncert ved Smukfest
Pigekoret (10.kl/ungdomsudd.): • 4-6 koncerter i løbet af året på kommunens institutioner • Oktober: Efterårskoncert for alle kor i foreningen, Korweekend • December – Luciafest i Kulturhuset, Juleafslutning • Maj: korrejse til Sverige i Kr. Himmelfartsferien med Ungdomskoret • Juni: Koncert ved byfesten i Højvangen, Sommerafslutning • August: søndagskoncert ved Smukfest

MELD DIG IND I DAG Indbetal 100 kr. på MobilePay nr: 60210– husk navn og klasse!