Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Foreningen af Skanderborg Børne- og Ungdomskor, mandag d. 28. august 2017

Deltagere: Charlotte Poulsen via Skype, Inger Aaby, Alice Vestergaard, Dorthe Strandbygaard, Charlotte Brorsen og Jette Løkke Pedersen.

  1. Konstituering af bestyrelsen

Charlotte Poulsen er udpeget som formand.

Inger Aaby er udpeget som kasserer.

Jette Løkke Pedersen er udpeget som sekretær.

 

  1. Næste møde

Næste almindelige bestyrelsesmøde afholdes mandag den 11. september 2017.

 

  1. Eventuelt

Præsentationspjece/flyer skal udarbejdes straks af hensyn til hvervning af betalende medlemmer blandt Spirekorets sangere.

Med input fra bestyrelsen, vil Dorte Clemmensen og Line Riiskjær Høi udarbejde forslag i løbet af få dage. Print sker via almindelig printere/fotokopiering.