Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i foreningen Morten Børup Koret, mandag d. 27. marts 2017 kl. 19.00 i SFO-lokalerne

Deltagere: Charlotte Brorsen, Ulla Fløe Chemnitz, Alice Vestergaard, Inger Aaby, Karin Dalberg, Charlotte T. Poulsen, Jette Løkke Pedersen (ref).

Den nye bestyrelse består af :
Charlotte T. Poulsen
Inger Aaby
Alice Vestergaard
Dorthe Strandbygaard
Jette Løkke Pedersen

Som suppleanter er valgt:
Charlotte Brorsen
Ulla Fløe Chemnitz

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand er Charlotte T. Poulsen
Kasserer er Inger Aaby
Sekretær er Jette Løkke Pedersen
Alice Vestergaard og Dorthe Strandbygaard er menige bestyrelsesmedlemmer.

1