Så er det tid til endnu et års korsang efter en god lang sommerferie.

Husk at tilmelde dit barn via Skanderborg Kulturskoles hjemmeside.

Korene starter  alle tre i slutningen af august.

Koncertkor synger tirsdag kl. 15.10-16.50 (start 25. august)

Musicalkor synger mandag 14.10-15.10 (start 24. august)

Spirekoret synger som en del af den understøttende undervisning, og timerne ligger derfor inden for normal skoletid.