Referat for bestyrelsesmøde i Foreningen Skanderborg Børne og Ungdomskor, tirsdag den 26. juni 2018 kl. 18.30 hos Alice Vestergaard.
Deltagere Charlotte Poulsen, Jette Løkke Pedersen, Inger Aaby, Rikke Hougaard, Dorte Klemmensen, Lilli Nielsen, Alice Vestergaard, Dorthe Strandbygård (Ref.)

Dagsorden:
1. Økonomi
2. Indmeldelse til næste år
3. Samarbejde med SGG
4. Musical. Evaluering
5. Sløngeldage. Evaluering
6. Spireuniformer
7. Sverigesturen afslutning
8. Smukfest
9. Datoer for Efterårs-, Lucia- og Audoniconkoncert.
10. Eventuelt
_______________________________________________________________________________________

1. Økonomi
Jette og Inger har sammen kigget på økonomien. Jette skal have lov til at hæve på kontoen
Musicalen gik i minus
Kassebeholdningen er sund
Vi har også fået medlemstilskud fra kommunen.

2. Indmeldelse til næste år. Hvordan går det
Nem tilmeld virker!
Charlotte skriver til 3 klasserne og informerer om indmeldelse til musicalkor.
Vi skriver til musical og ungdomskoret igen efter ferien.

3. Samarbejde med SGG
Alice har oplevet rigtig mange gode ting med SGG, men der har også været nogle udfordringer.
Det lokale musicalbørene har til at øve i, er muligvis for lille, hvis der er mange børn. Så er de måske nødt til at øve på skolen. Det vil vi naturligvis gerne undgå, da vi nu samarbejder med SGG. SGG vil gerne have en større andel i musicalen med band, kulisser, sminke osv.

4. Musical evaluering
Det var super at have forældre til at hjælpe med at sætte scener op. Oprydningen var også helt formidabel.
Forestillingen var god og har fået meget ros.
Det har været hårdt fordi det hele var nyt, og vi har brugt mange ekstra penge til gulvtæppe og sort stof, men det er også en investering i fremtiden.
Idé til næste år – vi vil have billetter, hvorpå der står at man skal huske at melde sig ind i korforeningen næste år.

5. Sløngeldage
Der var ikke noget klaver og rum til at øve i så de øvede udenfor. Det gik med nød og næppe, men var ikke optimalt.
De skal nok have mikrofoner på næste år så man bedre kan høre dem. Det klarer Kulturhuset.

6. Spireuniformer
Vi er nødt til at prøve om vi kan skaffe nye uniformer til spirerne. Alice prøver at kontakte Lasse som før har hjulpet os.

7. Sverigesturen afslutning
Det var en god tur og den er afsluttet nu. Vi skal have fundet en der vil overtage de to rejsekonti. Vi beder Charlotte holde på dem til vi holder et nyt rejsemøde efter ferien og finder så en forælder, der vil stå for ungdomskorets konto. Pigekoret finder selv en.

8. Smukfest
Alle søndagsbilletterne er solgt og det er super dejligt. Korsangerne får deres billet på dagen, når de mødes.

9. Datoer for næste års koncerter
• Efterårskoncert 26. oktober
• Luciakoncert 8. december
• Audonicon koncert – Alice skal lige undersøge om det kan lade sig gøre en onsdag. Inger undersøger om hun kan finde ud af, hvordan man søger den underskudsgaranti som vi evt. kan bruge til de koncerter, da de ikke ligefrem giver overskud

Spirekor øver mandag 12-12.45 2. klasserne, 12.45-13.30 3. klasserne
Musicalkor øver onsdage 14.50-15.50 og forår til 16.50
Ungdomskor øver mandag 15.45-17.30
Pigekor øver onsdage 17-19.

10. Eventuelt
Hvis vi skal være alene med børnene, skal vi faktisk have en børneattest. Det kan vi ligeså godt have, så vi er på den sikre side. De vil hjælpe os med det på Kulturskolen.
Vi køber de 4 ekstra mikrofoner