Tilstede er Charlotte Poulsen, Jette Løkke Pedersen, Inger Aaby, Dorthe Strandbygård, Rikke Hougaard, Dorte Klemmensen, Lilli Nielsen og Alice Vestergaard.

Dagsorden:
1. Velkommen til de nye
2. Økonomi
3. Indmeldelse til næste år. Bedre system (nemtilmeld måske?)
4. Musical. Hvordan går det.
5. Sløngeldage
6. Korrejse til Sverige herunder økonomi (DSB har lavet ny prispolitik så togturen blev noget dyrere end budgetteret.)
7. Audonicon koncert
8. Eventuelt

_______________________________________________________________________________________

1. Velkommen til de nye
Vi siger velkommen til Lilli som er mor til Maja i musicalkoret. Dorte som er mor til Augusta i spirekoret, og Rikke som er mor til Martha i Ungdomskoret og Alma i musicalkoret.

2. Økonomi
Vi har en god økonomi. Kulturskolen betaler alt hvad der er af udgifter til at gå til kor og korforeningen betaler og arrangerer koncerter og aktiviteter.

3. Indmeldelse til næste år. Bedre system (nemtilmeld måske?) Charlotte kigger på det.

4. Alice kontakter skolen angående kommunikation til spirekoret.
Herefter skal vi have lavet noget tekst og nogle foldere. Vi sender mail ud til dem der går til kor nu. Dorte laver et oplæg til folder.

5. Musical. Hvordan går det.
Det bliver lidt dyrt i år da der er mange ektra-udgifter fordi det holdes et nyt sted (Georgs multihal)
Det går ok, men der er mange ting at sørge for. Børn fra Morten Børupskolen kommer ned og ser 3 skole-forestillinger.
Vi skal have nogen til at sælge billetter. Mandag: Inger og Lilli kl. 18.30, Onsdag Dorthe og Rikke kl. 18.30, Fredag Jette og Charlotte kl. 16.00.

6. Sløngeldage: Spirekoret skal synge lørdag i Kulturhuset

7. Korrejse til Sverige herunder økonomi (DSB har lavet ny prispolitik så togturen blev noget dyrere end budgetteret.) Det er gået super godt og ungdomskoret fik guld.

8. Audonicon koncert.
Gik godt, men Alice og Niels har faktisk ikke tid om onsdagen. Måske kan det være en anden dag.
Vi må søge underskudsgaranti fra kommunen til næste gang, da der var underskud sidst.

9. Eventuelt
Alice har mødt en mor som har nogen gode idéer til branding af koret. Vi skal have mere fat i flere børn på SGG og prøve at få fat i flere elever fra Real Skolen. Carsten fra SGG sender nyhedsbrev ud, hvor vi måske kunne få noget med.

Der har været en henvendelse fra skolen, fordi de ikke mener slushice maskinen og popcornmaskinen er vores. Det er helt sikkert vores, så skolen må selv komme med kvitteringer eller bevis, hvis de mener det er deres. Kulturskolen vil gerne låne det til arrangement i Bloms og det må de gerne. Vi vil begynde at sætte klistermærker på vores ting så det er klart hvor de hører til. Dorte undersøger klistermærker.

Vi mødes hos Alice den 26. juni kl. 18.30.